Utbildningar

Här kan du läsa mer om våra utbildningar

Liftutbildning

Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, såsom saxlift och bomlift.

Utbildningen är inriktad för förare, arbetsledare,samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Truckutbildning

Truckutbildningen är anpassad både till företag och privatpersoner och är för de flesta typer av truckar.

Våra kursledare är erfarna och certifierade.

Fallskyddsutbildning

Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.

Syftet med vår utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Heta arbeten

Denna utbildning ger kunskap för hantering av arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor, som anses vara brandfarlig, det vill säga kan orsaka en brand.